Frst. ursp. zoomfst.

Används för att ställa in grundförstoringen för uppspelning av förstorade bilder.

  1. MENU (Uppspelning) → [Frst. ursp. zoomfst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardförstoring:
Bilden förstoras med standardförstoring.
Föregående först.:
Bilden förstoras med samma förstoringsgrad som förra gången. Den föregående förstoringsgraden hålls kvar i minnet även efter det att man lämnar uppspelningszoomläget.