Objektivkomp.

Används för att kompensera för skuggor i hörnen på skärmen eller förvrängning av skärmen eller används för att minska färgavvikelser i hörnen av skärmen som orsakas av vissa objektivegenskaper.

  1. MENU (Kamerainst.1)[Objektivkomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skuggkompensering:
Används för att automatiskt kompensera för skuggor i hörnen på skärmen. [Auto]/[Av]
Krom. aber.komp.:
Används för att automatiskt minska färgavvikelserna i hörnen på skärmen. [Auto]/[Av]
Förvridningskomp.:
Används för att automatiskt kompensera för förvrängning av skärmen. [Auto]/[Av]

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
  • Skuggor i hörnen av skärmen går kanske inte att korrigera med [Skuggkompensering], beroende på objektivets typ.
  • Beroende på det monterade objektivet är [Förvridningskomp.] fast inställd på [Auto] och du kan inte välja [Av].