Rutnät

Används för att ställa in om ett rutmönster ska visas eller ej. Rutmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Rutnät] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Tredelningslinje:
Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.
Kvadratlinje:
Det kvadratiska rutmönstret gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta är praktiskt för att bedöma bildkompositionen vid fotografering av landskap, närbilder eller när du använder kameraskanning.
Diag.+ kvadratlinje:
Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.
Av:
Inget rutmönster visas.