Visa mediainfo.

Används för att se den inspelningsbara tiden för filmer på det isatta minneskortet. Även antalet stillbilder som går att lagra på det isatta minneskortet visas.

  1. MENU (Installation) → [Visa mediainfo.].