Zmhast fjärrkntr

Används för att ställa in zoomhastigheten vid zoomning med fjärrkontrollen (säljs separat) eller [Smartphone-ansl.]. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zmhast fjärrkntr] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hastighetstyp:
Används för att ställa in om zoomhastigheten ska låsas eller ej. ([Variabel]/[Låst])
Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

  • När [Hastighetstyp] är satt till [Variabel] ökar du zoomhastigheten genom att trycka på zoomreglaget på fjärrkontrollen (vissa fjärrkontroller saknar stöd för variabel zoom).
  • Om [Hastighetstyp] är satt till [Låst], en hög hastighet är inställd för [Låst hastgh.] och en låg hastighet är inställd för [Låst hastgh.] kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

  • Zoomhastigheten ändras inte när du använder objektivets zoomring eller zoomspaken på motorzoomobjektivet.
  • Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.