Anv. pekfunktionen: Pekavtryckare

Kameran ställer automatiskt in skärpan på den punkt som du pekade på och tar en stillbild.
Ställ in MENU (Installation) → [Pekfunktion][På] i förväg.

 1. Välj MENU (Kamerainst.2) → [Pekavtryckare][Anv. pekfunktionen].
 2. Peka på -ikonen inuti rektangeln längst upp till höger på bildskärmen medan tagningsskärmen visas.

  Märket till vänster om ikonen blir orange och pekavtryckarfunktionen aktiveras.

  • För att stänga av [Pekavtryckare]-funktionen pekar man på -ikonen igen.
  • Pekavtryckarfunktionen inaktiveras när kameran startas om.
 3. Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.

  När skärpan har ställts in på det motiv som du pekade på tar kameran en stillbild.

Tips

 • Följande tagningsfunktioner går att styra genom att peka på bildskärmen:
  • Tagning av burst-bilder med pekavtryckaren

   När [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.

  • Tagning av burst-bilder av sportscener med hjälp av pekavtryckarfunktionen

   När tagningsläget är satt till [Sport & action] bland scenvalen kan du ta burst-bilder när du trycker på bildskärmen.

  • Tagning av bilder med kontinuerlig gaffling med hjälp av pekavtryckarfunktionen

   Används för att ta tre bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Håll kvar fingret på bildskärmen tills tagningen är slutförd när [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig gaffling]. Efter tagningen kan du sedan välja den bild du tycker bäst om.

OBS!

 • [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • Under filminspelning
  • Under inspelning i slow motion/quick motion
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering]
  • När [Fokusläge] är [Manuellt fokus]
  • När [Fokusområde] är [Flexibel punkt]
  • När [Fokusområde] är [Utökad flexib. punkt]
  • När [Fokusområde] är [Spårning: Flexibel punkt]
  • När [Fokusområde] är [Spårning: Utökad flexib. punkt]
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När du använder [Klarbildszoom]