Ställ in prod.mod.

Kamerainställningarna är optimalt konfigurerade för situationer som filminspelning för produktpresentation. Kameran tenderar att ställa in skärpan på föremål som befinner sig närmare kameran.

  1. Tryck på (Ställ in prod.mod.)-knappen för att sätta på eller stänga av [Ställ in prod.mod.]-funktionen.
    • Du kan även sätta på eller stänga av [Ställ in prod.mod.]-funktionen genom att välja MENU → (Kamerainst.1) → [Ställ in prod.mod.].

Menypunktsdetaljer

:
Fotograferar med optimala inställningar för produktpresentationer. [Anskts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF] är låst till [Av].
Av:
Fotograferar med det vanliga tagningsläget.


OBS!

  • [Ställ in prod.mod.] går inte att använda i följande tagningslägen:
    • [Panorering]
    • Ett scenvalsläge
  • Inställningarna för [Ställ in prod.mod.] går inte att ändra under filminspelning.