Ställa in metod för att hoppa mellan bilder (Inställn. hoppa bild)

Används för att ställa in vilken ratt och metod som ska användas för att hoppa mellan bilder under uppspelning. Den här funktionen är användbar när du vill hitta en av många inspelade bilder. Du kan snabbt hitta skyddade bilder eller bilder som ställts in med ett visst värde.

  1. MENU(Uppspelning) → [Inställn. hoppa bild] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj ratt/hjul:
Används för att välja ratten eller hjulet för att hoppa mellan bilder.
Metod hoppa bild:
Ställer in uppspelningsmetoden på att hoppa mellan bilder.

OBS!

  • En grupp räknas som en enda bild när [Metod hoppa bild] är inställt på [En och en], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder].
  • När [Metod hoppa bild] är inställt på en annan parameter än [En och en], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder] är funktionen för att hoppa mellan bilder bara tillgänglig om [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning]. Om [Visningssätt] inte är inställt på [Datumvisning] spelar kameran alltid upp varje bild utan att hoppa när du använder ratten som väljs med [Välj ratt/hjul].
  • När du använder funktionen för att hoppa mellan bilder och [Metod hoppa bild] är inställt på en annan parameter än [En och en], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder] hoppas alltid filmfiler över.