Panorama: Riktning

Används för att ställa in panoreringsriktningen för kameran vid tagning av panoramabilder.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Panorama: Riktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Höger:
Panorera med kameran från vänster till höger.
Vänster:
Panorera med kameran från höger till vänster.
Uppåt:
Panorera med kameran nedifrån och upp.
Nedåt:
Panorera med kameran uppifrån och ned.