HDMI-inställningar: Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas när den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

  1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar] [Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:

Tagningsinformation visas på TV-skärmen.

Bilden som lagras samt tagningsinformation visas på TV-skärmen, och ingenting visas på kamerans bildskärm.

Av:

Tagningsinformation visas inte på TV-skärmen.

Endast bilden som tas visas på TV-skärmen, medan både bilden som tas och tagningsinformationen visas på kamerans bildskärm.

OBS!

  • När kameran är ansluten till en HDMI-enhet och [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] ändras inställningen till [Av].