Ansluta kameran till en smartphone med SSID-adressen och lösenordet

Anslut din smartphone till kameran med SSID-adressen och lösenordet om det inte går att ansluta med en QR Code. Du kan ansluta till kameran på samma sätt från valfri Android-smartphone, iPhone eller iPad.


För att kunna ansluta kameran och din smartphone krävs Imaging Edge Mobile. Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Imaging Edge Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.

För närmare detaljer om Imaging Edge Mobile, se supportsidan (https://www.sony.net/iem/).

  1. Välj MENU(Nätverk) → [Smartphone-ansl.][Smartphone-ansl.][På] på kameran.
  2. Välj MENU (Nätverk) → [Smartphone-ansl.][Anslutning] på kameran för att visa QR Code-skärmen.
  3. Tryck på (radera)-knappen på kameran för att gå över till SSID- och lösenordsskärmen.

  4. Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och välj [Anslut med en ny kamera][Anslut med hjälp av kamerans SSID/lösenord].
  5. Mata in lösenordet som visas på kameran.
    Din smartphone ansluts till kameran.

OBS!

  • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.