Hög-ISO brusred (stillbild)

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög.

 1. MENU (Kamerainst.1)[Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.
Låg:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.
Av:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.

OBS!

 • Punkten [Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • Ett scenvalsläge
  • [Panorering]
 • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] går den här funktionen inte att använda.
 • [Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder när [Filformat] är satt till [RAW & JPEG].