Funk skicka t Smrtp

Du kan överföra bilder till en smartmobil genom att välja bilderna på kameran.

Följande förfarande används för att överföra bilden som för tillfället visas på kameran.

 1. MENU(Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Storlek bild skickas], [RAW+J över. objekt] och [Skickar objekt] → önskad inställning.
 2. Visa bilden som ska överföras på uppspelningsskärmen.
 3. MENU → (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Skicka t. Smartph.][Denna bild].

  En QR Code visas på kamerans bildskärm.

  • Du kan även visa [Funk skicka t Smrtp]-skärmen genom att trycka på (Skicka t. Smartph.)-knappen.
 4. Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och välj [Anslut med en ny kamera].
 5. Skanna kamerans QR Code med din smartphone medan du visar skärmen [Anslut med hjälp av kamerans QR Code] på din smartphone.
  När kamerans QR Code har lästs in visas [Anslut med kameran?] på din smartphone.
 6. Välj [OK] på din smartphone.

  Kameran och din smartphone ansluts och bilden överförs.

  • Du kan överföra flera bilder på en gång genom att välja en annan inställning än [Denna bild] i [Skicka t. Smartph.].

Menypunktsdetaljer

Skicka t. Smartph.:
Används för att välja bilder och överföra dem till en smartmobil. ([Denna bild] / [Alla bilder i grupp] / [Alla med detta dat.] / [Alla med d datum()] / [Alla med d datum()] / [Flera bilder])
 • Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.
 • Om du väljer [Flera bilder] ska du välja önskade bilder med mitten på styrratten och sedan trycka på MENU → [Enter].
Storlek bild skickas:
Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartmobil. Det går att överföra antingen JPEG-filen i originalstorlek eller en JPEG-fil som motsvarar 2M. ([Original] / [2M])
RAW+J över. objekt:
Används för att välja filtypen för bilder som ska överföras till en smartphone när bilderna är tagna med [Filformat] satt till [RAW & JPEG]. ([Endast JPEG] / [Endast RAW] / [RAW & JPEG])
Skickar objekt:
Används för att ställa in om proxy-filmen med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras när en film överförs till en smartmobil. ([Endast proxy] / [Endast original] / [Proxy & original])

Tips

 • Om du inte lyckas ansluta din smartphone till kameran med en QR Code kan du använda SSID-adressen och lösenordet.

OBS!

 • Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
 • Beroende på formatet för stillbilden, filmen, slow motion-filmen eller quick motion-filmen kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
 • Den här produkten delar anslutningsinformation för bildöverföring med enheter som har tillåtelse att ansluta. Om du vill ändra vilka enheter som har tillstånd att ansluta till produkten, ska du nollställa anslutningsinformationen med följande steg. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge][Av].