Inst. extern blixt

Det går att konfigurera inställningarna för en blixt (säljs separat) som är monterad på kameran med hjälp av kamerans bildskärm och styrratt.

Uppdatera blixtens programvara till den senaste versionen innan du använder den här funktionen.

Se handledningen till blixten för närmare detaljer om blixtfunktioner.

 1. Montera blixten (säljs separat) på kamerans multi-gränssnittssko, och slå sedan på kameran och blixten.
 2. MENU → (Kamerainst.1) → [Inst. extern blixt] → önskad inställningspunkt.
 3. Konfigurera inställningen med hjälp av styrratten på kameran.

Menypunktsdetaljer

Utl.inst. extern blixt:
Används för att konfigurera inställningar för blixtavfyrning, som t.ex. blixtläge, blixtnivå, osv.
Spc.inst. extern blixt:
Används för att konfigurera övriga blixtinställningar, trådlösa inställningar, och blixtaggregatsinställningar.

Tips

 • Om du tilldelar [Utl.inst. extern blixt]-funktionen till en knapp i förväg genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp], kan du sedan öppna [Utl.inst. extern blixt]-skärmen helt enkelt genom att trycka på den knappen.
 • Det går att justera inställningarna genom att använda blixten även medan [Inst. extern blixt] används.
 • Det går även att konfigurera inställningarna för en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) som är monterad på kameran.

OBS!

 • [Inst. extern blixt] går bara att använda för att konfigurera inställningarna för en blixt (säljs separat) eller en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) som är tillverkad av Sony och monterad på kamerans multi-gränssnittssko.
 • [Inst. extern blixt] går bara att använda när blixten är monterad direkt på kameran. Den funktionen går inte att använda vid tagning med en separat blixt som är ansluten via en kabel.
 • Bara somliga av funktionerna för den anslutna blixten går att konfigurera med hjälp av [Inst. extern blixt]. Det går inte att utföra hopparning med andra blixtar, återställa eller nollställa blixten osv. via [Inst. extern blixt].
 • [Inst. extern blixt] går inte att använda i följande fall:
  • När blixten inte är monterad på kameran
  • När en blixt som saknar stöd för [Inst. extern blixt] är monterad
  • Under filminspelning
  • I filminspelningsläget eller läget för inspelning i slow motion/quick motion

  Det kan även hända att [Inst. extern blixt] inte går att använda beroende på blixtens tillstånd.

 • Se följande supportsida för närmare detaljer om vilka blixtar och trådlösa fjärrkontroller som är kompatibla med den här funktionen.
  https://www.sony.net/dics/e10/