Blixtkompensering

Används för att justera mängden blixtljus inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV. Vid blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blixtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Blixtkompensering] → önskad inställning.
  • Ett högre värde (mot +) gör blixtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blixtnivån lägre.

OBS!

 • [Blixtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Panorering]
  • Ett scenvalsläge
 • Det kan hända att den ökade blixteffekten (mot +) inte syns om motivet är utanför blixtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blixtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blixteffekten (mot -) inte märks.
 • Om du monterar ett gråfilter på objektivet, eller monterar en diffusor eller ett färgfilter på blixten, kan det hända att det inte går att få rätt exponering och att bilden blir mörk. Justera i så fall punkten [Blixtkompensering] till önskat värde.