Språk 

Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.

  1. MENU(Installation) → [Språk] → önskat språk.