Kamerains. minne

Används för att registrera lägen eller kamerainställningar som används ofta. Du kan registrera en för kameran och upp till fyra för minneskortet (M1 till M4). Registrerade inställningar kan hämtas under tagning. Du kan registrera separat i stillbildstagningsläget, filminspelningsläget och slow motion/quick motion-inspelningsläget.

  1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
  2. MENU(Kamerainst.1) → [Kamerains. minne] → önskat nummer.
    Tagningsinställningarna för det valda läget (stillbildstagning/filminspelning/slow motion- och quick motion-inspelning) registreras. När du till exempel väljer stillbildstagningsläge registreras inställningarna för stillbildstagning och går att hämta i läget [Fotoläge].
  3. Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.

Punkter som går att registrera

  • Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
  • Bländare (F-värde)
  • Slutartid

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma nummer.

OBS!

  • M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.
  • Programflyttning går inte att registrera.