Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans (anpassad vitbalans)

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt.Det går att registrera 3 inställningar.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → välj bland [Special 1] till [Special 3] och tryck sedan på höger sida på styrratten.
 2. Välj (inställning av anpassad vitbalans) och tryck i mitten på styrratten.
 3. Håll produkten så att det vita området täcker hela vitbalansramen och tryck sedan i mitten på styrratten.
  Det hörs ett slutarklick och de kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.
  • Du kan justera positionen för vitbalansramen genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  • Efter att ha tagit en vit standardfärg kan du visa finjusteringsskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten. Du kan finjustera färgtonerna efter behov.
 4. Tryck i mitten på styrratten.
  De kalibrerade värdena registreras. Bildskärmen återgår till MENU-skärmen medan den anpassade vitbalansinställningen lagras i minnet.
  • Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

OBS!

 • Meddelandet [Tagning av anpassad WB misslyckades.] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljust. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen. När ett felaktigt värde anges blir indikatorn (anpassad vitbalans) orange på skärmen för tagningsinformation. Indikatorn visas i vitt när det inställda värdet är inom det förväntade området.
 • Om du använder blixt för att ta en bild med en vanlig vit färg kommer specialvitbalansen att registreras med blixtljus. Var noga med att använda en blixt när du tar en bild med återkallade inställningar som registrerades med blixt.