Isättning/uttagning av batteripaketet

  1. Öppna locket till batteri-/minneskortsfacket genom att skjuta på spärren.

  2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

    Figur som visar var spärren sitter

  3. Stäng locket och skjut sedan spärren åt sidan LOCK.

För att ta ut batteripaketet

Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran. Skjut sedan undan spärren (A) och ta ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.

Figur som visar var spärren sitter