Självutlösare

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Använd 5- eller 10-sekunderssjälvutlösaren när du själv vill vara med i bilden, och 2-sekunderssjälvutlösaren för att minska risken för skakningsoskärpa som orsakas av att man trycker på avtryckaren.

 1. Tryck på / (Matningsläge) på styrratten → [Självutlösare].
  • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Själutlösarlampan börjar blinka, det hörs ett pip, och en bild tas efter det inställda antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

Används för att ställa in antalet sekunder tills bilden tas efter det att man trycker på avtryckaren.

Självutlösare: 10 sek
Självutlösare: 5 sek.
Självutlösare: 2 sek

Tips

 • Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på / (Matningsläge) på styrratten för att stoppa självutlösarens nedräkning.
 • Tryck på / (Matningsläge) på styrratten och välj (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.
 • Ställ in [Ljudsignaler][Av] för att stänga av pipljudet som hörs när självutlösaren räknar ned.
 • För att använda självutlösaren i gafflingsläget väljer man först gafflingsläget som matningssätt, och väljer därefter MENU → (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Självutl. vid gaffling].

OBS!

 • Självutlösaren går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När tagningsläget är satt till [Sport & action] i scenvalen.