Långexp.brusred (stillbild)

När slutartiden är inställd på 1 sekund(er) eller däröver (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

 1. MENU (Kamerainst.1)[Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.
Av:
Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.

OBS!

 • Det kan hända att brusreduceringen inte aktiveras i följande fall, även om punkten [Långexp.brusred] är inställd på [På]:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning] eller [Kontinuerlig gaffling].
  • När tagningsläget är satt till [Sport & action], [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] i scenvalen.
 • Punkten [Långexp.brusred] går inte att ställa in på [Av] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • Ett scenvalsläge