Radera post

Det går att radera menypunkter som lagts till på (Min meny) bland MENU-skärmarna.

  1. MENU (Min meny) → [Radera post].
  2. Välj den inställning som du vill radera med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

  • För att radera alla punkter på en sida, välj MENU → (Min meny) → [Radera sida].
  • Det går att radera alla punkter som lagts till på (Min meny) genom att välja MENU → (Min meny) → [Radera alla].