Använda en smartphone som fjärrkontroll

Med Imaging Edge Mobile kan du ta bilder medan du kontrollerar kamerans tagningsområde på skärmen på din smartphone.

Anslut kameran till din smartphone enligt instruktionerna i ”Relaterade avsnitt” längst ned på den här sidan.

Se supportsidan för Imaging Edge Mobile för information om funktionerna som kan utföras från en smartphone: https://www.sony.net/iem/