DRO gaffling

Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [DRO gaffling].
    • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 2, och Lv 3).
DRO-gaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 3, och Lv 5).

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.