Visa omr. för kont.AF

Det går att ställa in om området som skärpan är inställt för ska visas eller ej när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] i läget [Kontinuerlig AF].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Visa omr. för kont.AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.
Av:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

  • När [Fokusområdet] är inställt på något av följande blir ramarna i området som skärpan är inställd för gröna:
    • [Mitten]
    • [Flexibel punkt]
    • [Utökad flexib. punkt]