Uppladdning genom att ansluta kameran till en dator

Batteripaketet går att ladda upp genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel.

  1. Stäng av kameran och anslut den till ett USB-uttag på datorn.

OBS!

  • Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla sjunker batterinivån i datorn. Låt inte den här produkten vara ansluten till en bärbar dator under alltför lång tid.
  • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.
  • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar ordentligt med alla sorters datorer.
  • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar med en hembyggd dator eller en ombyggd dator, eller vid anslutning via ett USB-nav.
  • Det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt om andra USB-apparater används samtidigt.