Manuell exponering

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Fotoläge][Manuell exponering].
 3. Ställ in önskad slutartid genom att vrida på styrratten.
  Ställ in önskat bländarvärde genom att vrida på manöverratten.
  • Det går att byta funktioner för manöverratten och styrratten med hjälp av MENU → (Kamerainst.2) → [Inställning ratt/hjul].
  • Det går även att ställa in [ISO][ISO AUTO] i det manuella exponeringsläget. ISO-ändras värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in.
  • När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] blinkar ISO-värdesindikatorn om det inställda värdet inte ger rätt exponering. Ändra i så fall slutartiden eller bländaren.
  • Om punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO] så använd MM (manuell mätning) för att kontrollera exponeringsvärdet*.
   Mot +: Bilden blir ljusare.
   Mot -: Bilden blir mörkare.
   0: Vad produkten bedömer vara lämplig exponering.

   *Anger över- eller underexponering.

 4. Ställ in skärpan och ta bilden.

Tips

 • Kombinationen av slutartid och bländare (F-värde) kan ändras utan att ändra det inställda exponeringsvärdet (manuell flyttning). Tilldela [AEL intryckt] eller [AE-lås] till önskad knapp med [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] och vrid sedan på manöverratten eller styrratten medan du håller knappen intryckt.

OBS!

 • MM-indikatorn visas inte när [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
 • SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.