Markörvisning (film)

Används för att ställa in om markörer som är inställda med hjälp av [Markörinst.] ska visas på bildskärmen under filminspelning.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Markörvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Markörer visas. Markörerna blir inte inspelade.
Av:
Inga markörer visas.

OBS!

  • Markörerna visas under standbyläge för filminspelning eller under filminspelning.
  • Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
  • Markörerna visas på bildskärmen. (Markörerna går inte att mata ut.)