Indikatorer som visas vid gaffling

[Visa all info] eller [Histogram] -skärmen kan du använda gafflingsindikatorn för att bekräfta inställningarna för gaffling.
Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder i steg om 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 EV

Blixtgaffling
3 bilder i steg om 0,7 EV
Blixtkompensation -1,0 EV

*Omgivande belysning: En generell benämning på annat ljus än blixtljus, inklusive naturligt ljus, glödlampsbelysning och lysrörsbelysning.Medan blixtljus bara blixtrar till ett kort ögonblick är den omgivande belysningen konstant.

OBS!

  • Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
  • När gafflingen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.