Wi-Fi-inställningar: Inst. åtkomstpunkt

Det går att registrera åtkomstpunkten manuellt. Kontrollera allra först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar med själva registreringsproceduren. I somliga apparater kan lösenordet vara förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

 1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Inst. åtkomstpunkt].
 2. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

  Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen: Välj önskad åtkomstpunkt.

  Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen: Välj [Manuell inställning] och ställ in åtkomstpunkten.

  • Om du valde [Manuell inställning], så mata in åtkomstpunktens SSID-namn och välj sedan säkerhetssystem.
 3. Mata in lösenordet, och välj [OK].

  • Åtkomstpunkter som inte är markerade med (lås) kräver inget lösenord.
 4. Välj [OK].

Övriga inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det behövas att man ställer in ytterligare punkter.

WPS PIN:
Används för att se PIN-koden som matas in i en ansluten apparat.
Anslutningsprioritet:
Välj [På] eller [Av].
Inställning IP-adress:
Välj [Auto] eller [Manuell].
IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den inställda adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway:
Om du har ställt in punkten [Inställning IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.

OBS!

 • Om du vill prioritera den registrerade åtkomstpunkten i fortsättningen, så ställ in punkten [Anslutningsprioritet][På].