Välja bilder för överföring på en smartphone

Med Imaging Edge Mobile kan du, vid överföring av bilder sparade på kameran till din smartphone, välja vilka bilder som ska överföras och utföra överföringen via din smartphone.

Anslut kameran till din smartphone enligt instruktionerna i ”Relaterade avsnitt” längst ned på den här sidan.

Se supportsidan för Imaging Edge Mobile för information om funktionerna som kan utföras från en smartphone: https://www.sony.net/iem/