JPEG-bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är inställd på 3:2

Parameter Antal bildpunkter (vågrätt × lodrätt)
L: 24M 6000×4000 bildpunkter
M: 12M 4240×2832 bildpunkter
S: 6.0M 3008×2000 bildpunkter


När [Aspekt] är satt till 4:3

Parameter Antal bildpunkter (vågrätt × lodrätt)
L: 21M 5328×4000 bildpunkter
M: 11M 3776×2832 bildpunkter
S: 5,3M 2656×2000 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 16:9

Parameter Antal bildpunkter (vågrätt × lodrätt)
L: 20M 6000×3376 bildpunkter
M: 10M 4240×2400 bildpunkter
S: 5.1M 3008×1688 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 1:1

Parameter Antal bildpunkter (vågrätt × lodrätt)
L: 16M 4000×4000 bildpunkter
M: 8.0M 2832×2832 bildpunkter
S: 4.0M 2000×2000 bildpunkter

OBS!

  • När [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder “L”.