Vitbalansgaffl.

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

  1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Vitbalansgaffl.].
    • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 10 MK-1*).
Vitbalansgaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 20 MK-1*).

* MK-1 är en enhet som anger förmågan för kulörtemperaturkonverteringsfilter, och betecknar samma värde som enheten "mired".

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.