Vyhľadávanie funkcií z MENU

Zobrazené položky MENU sa menia v závislosti od polohy otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q. V nižšie uvedenej tabuľke sú režimy, v ktorých je zobrazená každá položka MENU, vyznačené ikonami statických záberov/videozáznamov/S&Q.

statický záber: Položka ponuky sa zobrazí, keď sa otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastaví na (režim snímania statických záberov).

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb: Položka ponuky sa zobrazí, keď sa otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastaví na (režim snímania videozáznamov) alebo S&Q (režim snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov).

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb: Položka ponuky sa zobrazí bez ohľadu na režim, do ktorého sa otočný ovládač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastavil.

Záložka (Shooting)

Skupiny statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Položky ponuky
Image Quality statický záber JPEG/HEIF Switch
statický záber Image Quality Settings: File Format
statický záber Image Quality Settings: RAW File Type
statický záber Image Quality Settings: JPEG Quality
statický záber Image Quality Settings: HEIF Quality
statický záber Image Quality Settings: JPEG Image Size
statický záber Image Quality Settings: HEIF Image Size
statický záber Aspect Ratio
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb File Format
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Movie Settings
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb S&Q Settings
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Proxy Settings
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Shooting
statický záber Long Exposure NR
statický záber High ISO NR
statický záber HLG Still Image
statický záber Color Space
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Lens Compensation
Media statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Format
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Rec. Media Settings: Recording Media
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Rec. Media Settings: Recording Media
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Rec. Media Settings: Auto Switch Media
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Recover Image DB
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Display Media Info.
File statický záber File/Folder Settings
statický záber Select REC Folder
statický záber Create New Folder
statický záber IPTC Information
statický záber Copyright Info
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Write Serial Number
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb File Settings
Shooting Mode videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Exposure Ctrl Type
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Recall Camera Setting
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Camera Set. Memory
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Memory/Recall Media
statický záber Reg. Custom Shoot Set
USB Streaming statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Res/Frame Rate
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Movie Recording
Drive Mode statický záber Drive Mode: Single Shooting
statický záber Drive Mode: Cont. Shooting
statický záber Drive Mode: Self-timer(Single)
statický záber Drive Mode: Self-timer(Cont)
statický záber Drive Mode: Cont. Bracket
statický záber Drive Mode: Single Bracket
statický záber Drive Mode: WB bracket
statický záber Drive Mode: DRO Bracket
statický záber Bracket Settings
statický záber Interval Shoot Func.
Shutter/Silent statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Silent Mode Settings
statický záber Shutter Type
statický záber e-Front Curtain Shut.
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Release w/o Lens
statický záber Release w/o Card
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Anti-flicker Set.
Audio Recording videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Audio Recording
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Audio Rec Level
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Audio Out Timing
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Wind Noise Reduct.
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Shoe Audio Set.
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Audio Level Display
TC/UB videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Time Code Preset
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb User Bit Preset
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Time Code Format
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Time Code Run
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Time Code Make
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb User Bit Time Rec
Image Stabilization statický záber SteadyShot
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb SteadyShot
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb SteadyShot Adjust.
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Focal Length
Zoom statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Zoom
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Zoom Range
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Custom Key Z. Speed
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Remote Zoom Speed
Shooting Display statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Grid Line Display
statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Grid Line Type
statický záber Live View Display Set.
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Emphasized REC Display
Marker Display videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Marker Display
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Center Marker
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Aspect Marker
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Safety Zone
videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb Guideframe

Záložka (Exposure/Color)

Záložka (Focus)

Záložka (Playback)

Záložka (Network)

*Len pre niektoré modely

Záložka (Setup)

*Len pre niektoré modely

Záložka (My Menu)

Poznámka

  • Poradie, v ktorom sú tu záložky ponuky uvedené, sa líši od skutočného zobrazenia.