Zoznam hodnôt východiskových nastavení

Predvolené hodnoty nastavení pre každú položku ponuky v čase zakúpenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Obsah ponuky zobrazenej na obrazovke sa líši v závislosti od polohy otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q. Podrobnosti nájdete v časti „Vyhľadávanie funkcií z MENU“.

Spôsob resetovania nastavení na východiskové hodnoty

Zvoľte MENU (Setup) → [Reset/Save Settings][Setting Reset][Camera Settings Reset] alebo [Initialize][Enter].

Položky, ktoré je možné resetovať pomocou [Camera Settings Reset], sú obmedzené. Pozrite si nasledujúce tabuľky. Ak zvolíte [Initialize], všetky nastavenia fotoaparátu sa resetujú na východiskové hodnoty.

(Shooting)

Položky MENU Hodnota východiskového nastavenia Možnosť resetovania pomocou [Camera Settings Reset]
JPEG/HEIF Switch JPEG Je možné resetovať
Image Quality Settings (File Format) JPEG/HEIF Je možné resetovať
Image Quality Settings (RAW File Type) Compressed Je možné resetovať
Image Quality Settings (JPEG Quality/HEIF Quality) Fine Je možné resetovať
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (keď sa [Aspect Ratio] nastaví na [3:2]) L: 33M Je možné resetovať
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (keď sa [Aspect Ratio] nastaví na [4:3]) L: 29M Je možné resetovať
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (keď sa [Aspect Ratio] nastaví na [16:9]) L: 28M Je možné resetovať
Image Quality Settings (JPEG Image Size/HEIF Image Size) (keď sa [Aspect Ratio] nastaví na [1:1]) L: 22M Je možné resetovať
Aspect Ratio 3:2 Je možné resetovať
File Format XAVC S HD Je možné resetovať
Movie Settings (Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC HS 4K]) 24p/50p Je možné resetovať
Movie Settings (Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S 4K]) 30p/25p Je možné resetovať
Movie Settings (Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S HD]) 60p/50p Je možné resetovať
Movie Settings (Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S-I 4K]) 30p/25p Je možné resetovať
Movie Settings (Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S-I HD]) 60p/50p Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 50M 4:2:0 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 240M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Movie Settings (Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 89M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC HS 4K]) 24p Je možné resetovať
S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S 4K]) 30p/25p Je možné resetovať
S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S HD]) 60p/50p Je možné resetovať
S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S-I 4K]) 30p/25p Je možné resetovať
S&Q Settings ( Rec Frame Rate) (keď je [File Format] nastavené na [XAVC S-I HD]) 60p/50p Je možné resetovať
S&Q Settings ( Frame Rate) 120fps/100fps Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC HS 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 50M 4:2:0 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 50M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I 4K] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 240M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
S&Q Settings ( Record Setting) (keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S-I HD] a [Rec Frame Rate] sa nastaví na [24p]) 89M 4:2:2 10bit Je možné resetovať
Proxy Settings ( Proxy Recording) Off Je možné resetovať
Proxy Settings ( Proxy File Format) XAVC S HD Je možné resetovať
Proxy Settings ( Proxy Rec. Settings) (keď je [Proxy File Format] nastavené na [XAVC HS HD]) 9M 4:2:0 10bit Je možné resetovať
Proxy Settings ( Proxy Rec. Settings) (keď je [Proxy File Format] nastavené na [XAVC S HD]) 6M 4:2:0 8bit Je možné resetovať
Shooting Auto Nie je k dispozícii
Long Exposure NR On Je možné resetovať
High ISO NR Normal Je možné resetovať
HLG Still Image Off Je možné resetovať
Color Space sRGB Je možné resetovať
Lens Compensation (Shading Comp.) Auto Nie je k dispozícii
Lens Compensation (Chromatic Aberration Comp.) Auto Nie je k dispozícii
Lens Compensation (Distortion Comp.) Off Nie je k dispozícii
Lens Compensation (Breathing Comp.) Off Je možné resetovať
Format Nie je k dispozícii
Rec. Media Settings ( Recording Media) Slot 1 Nie je k dispozícii
Rec. Media Settings ( Recording Media) Slot 1 Nie je k dispozícii
Rec. Media Settings (Auto Switch Media) Off Nie je k dispozícii
Recover Image DB*

* Táto položka sa neresetuje ani v prípade, že zvolíte [Camera Settings Reset] alebo [Initialize].

Nie je k dispozícii
Display Media Info. Nie je k dispozícii
File/Folder Settings (File Number) Series Nie je k dispozícii
File/Folder Settings (Forced File Number Reset) Nie je k dispozícii
File/Folder Settings (Set File Name) DSC Nie je k dispozícii
File/Folder Settings (Folder Name) Standard Form Nie je k dispozícii
Select REC Folder Nie je k dispozícii
Create New Folder Nie je k dispozícii
IPTC Information (Write IPTC Info) Off Nie je k dispozícii
IPTC Information (Register IPTC Info) Nie je k dispozícii
Copyright Info (Write Copyright Info) Off Nie je k dispozícii
Copyright Info (Set Photographer) Nie je k dispozícii
Copyright Info (Set Copyright) Nie je k dispozícii
Copyright Info (Disp. Copyright Info) Nie je k dispozícii
Write Serial Number Off Nie je k dispozícii
File Settings (File Number) Series Nie je k dispozícii
File Settings (Series Counter Reset) Nie je k dispozícii
File Settings (File Name Format) Standard Nie je k dispozícii
File Settings (Title Name Settings) C Nie je k dispozícii
Exposure Ctrl Type P/A/S/M Mode Nie je k dispozícii
Recall Camera Setting Nie je k dispozícii
Camera Set. Memory Nie je k dispozícii
Memory/Recall Media Slot 1 Je možné resetovať
Reg. Custom Shoot Set Nie je k dispozícii
Res/Frame Rate HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p Nie je k dispozícii
Movie Recording Disable Nie je k dispozícii
Drive Mode Single Shooting Je možné resetovať
Bracket Settings (Selftimer during Bracket) Off Je možné resetovať
Bracket Settings (Bracket order) 0→-→+ Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Interval Shooting) Off Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Shooting Start Time) 1 Sec Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Shooting Interval) 3 Sec Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Number of Shots) 30 Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (AE Tracking Sensitivity) Mid Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Shutter Type in Interval) Electronic Shutter Je možné resetovať
Interval Shoot Func. (Shoot Interval Priority) Off Je možné resetovať
Silent Mode Settings (Silent Mode) Off Je možné resetovať
Silent Mode Settings ([Aperture Drive in AF] v rámci [Target Function Settings]) Standard Je možné resetovať
Silent Mode Settings ([Shutter When Pwr OFF] v rámci [Target Function Settings]) Off Je možné resetovať
Silent Mode Settings ([Auto Pixel Mapping] v rámci [Target Function Settings]) Off Je možné resetovať
Shutter Type Mechanical Shutter Je možné resetovať
e-Front Curtain Shut. On Nie je k dispozícii
Release w/o Lens Enable Nie je k dispozícii
Release w/o Card Enable Nie je k dispozícii
Anti-flicker Set. (Anti-flicker Shoot.) Off Je možné resetovať
Anti-flicker Set. ( Var. Shutter) Off Je možné resetovať
Anti-flicker Set. ( Var. Shutter Set.) Nie je k dispozícii
Audio Recording On Je možné resetovať
Audio Rec Level 26 Je možné resetovať
Audio Out Timing Live Je možné resetovať
Wind Noise Reduct. Auto Je možné resetovať
Shoe Audio Set. Je možné resetovať
Audio Level Display On Nie je k dispozícii
Time Code Preset 00:00:00.00 Nie je k dispozícii
User Bit Preset 00 00 00 00 Nie je k dispozícii
Time Code Format DF Nie je k dispozícii
Time Code Run Rec Run Nie je k dispozícii
Time Code Make Preset Nie je k dispozícii
User Bit Time Rec Off Nie je k dispozícii
SteadyShot On Je možné resetovať
SteadyShot Standard Je možné resetovať
SteadyShot Adjust. Auto Je možné resetovať
Focal Length ([SteadyShot Adjust.] je nastavené na [Manual]) 8mm Je možné resetovať
Zoom Nie je k dispozícii
Zoom Range Optical zoom only Nie je k dispozícii
Custom Key Z. Speed (Fixed Speed ) 3 Je možné resetovať
Custom Key Z. Speed (Fixed Speed ) 3 Je možné resetovať
Remote Zoom Speed ( Speed Type) Variable Je možné resetovať
Remote Zoom Speed ( Fixed Speed ) 3 Je možné resetovať
Remote Zoom Speed ( Fixed Speed ) 3 Je možné resetovať
Grid Line Display Off Nie je k dispozícii
Grid Line Type Rule of 3rds Grid Nie je k dispozícii
Live View Display Set. (Live View Display) Setting Effect ON Nie je k dispozícii
Live View Display Set. (Exposure Effect) Exposure Set. & flash Nie je k dispozícii
Live View Display Set. (Frame Rate Low Limit) Off Je možné resetovať
Emphasized REC Display Off Je možné resetovať
Marker Display Off Nie je k dispozícii
Center Marker Off Nie je k dispozícii
Aspect Marker Off Nie je k dispozícii
Safety Zone Off Nie je k dispozícii
Guideframe Off Nie je k dispozícii

(Exposure/Color)

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia Možnosť resetovania pomocou [Camera Settings Reset]
Auto Slow Shutter On Je možné resetovať
ISO ISO AUTO Je možné resetovať
ISO Range Limit Nie je k dispozícii
ISO AUTO Min. SS Standard Je možné resetovať
Auto/Manual Swt. Set. (Av Auto/Manual Switch) Manual Je možné resetovať
Auto/Manual Swt. Set. (Tv Auto/Manual Switch) Manual Je možné resetovať
Auto/Manual Swt. Set. (ISO Auto/Manual Set) Manual Je možné resetovať
Exposure Comp. ±0.0 Je možné resetovať
Exposure step 0.3EV Nie je k dispozícii
Exposure Std. Adjust ( Multi) ±0 Nie je k dispozícii
Exposure Std. Adjust ( Center) ±0 Nie je k dispozícii
Exposure Std. Adjust ( Spot) ±0 Nie je k dispozícii
Exposure Std. Adjust ( Entire Screen Average) ±0 Nie je k dispozícii
Exposure Std. Adjust ( Highlight) ±0 Nie je k dispozícii
Metering Mode Multi Je možné resetovať
Face Priority in Multi Metering On Je možné resetovať
Spot Metering Point Center Je možné resetovať
AEL w/ Shutter Auto Nie je k dispozícii
Flash Mode Autoflash Je možné resetovať
Flash Comp. ±0.0 Je možné resetovať
Exp.comp.set Ambient only Nie je k dispozícii
Wireless Flash Off Je možné resetovať
Red Eye Reduction Off Je možné resetovať
External Flash Set. (Ext. Flash Firing Set.) Nie je k dispozícii
External Flash Set. (Ext. Flash Cust. Set.) Nie je k dispozícii
Reg. Flash Shooting Set Je možné resetovať
White Balance Auto Je možné resetovať
Priority Set in AWB Standard Je možné resetovať
Shutter AWB Lock Off Nie je k dispozícii
Shockless WB 1 (Fast) Je možné resetovať
D-Range Optimizer D-Range Optimizer: Auto Je možné resetovať
Creative Look ST Je možné resetovať
Picture Profile Off Je možné resetovať
Soft Skin Effect Off Je možné resetovať
Zebra Display Off Nie je k dispozícii
Zebra Level 70 Nie je k dispozícii

(Focus)

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia Možnosť resetovania pomocou [Camera Settings Reset]
Focus Mode Automatic AF Je možné resetovať
Priority Set in AF-S Balanced Emphasis Nie je k dispozícii
Priority Set in AF-C Balanced Emphasis Nie je k dispozícii
AF Tracking Sensitivity 3(Standard) Je možné resetovať
AF Illuminator Auto Je možné resetovať
Aperture Drive in AF Standard Nie je k dispozícii
AF w/ Shutter On Nie je k dispozícii
Pre-AF Off Nie je k dispozícii
AF Transition Speed 5 Je možné resetovať
AF Subj. Shift Sensitivity 5(Responsive) Je možné resetovať
AF Assist Off Je možné resetovať
Focus Area Wide Je možné resetovať
Focus Area Limit Je možné resetovať
Switch V/H AF Area Off Je možné resetovať
Focus Area Color White Nie je k dispozícii
AF Area Registration Off Nie je k dispozícii
Del. Regist. AF Area Nie je k dispozícii
AF Area Auto Clear Off Nie je k dispozícii
Area Disp. dur Tracking Off Nie je k dispozícii
AF-C Area Display On Nie je k dispozícii
Phase Detect. Area Off Nie je k dispozícii
Circ. of Focus Point Does Not Circulate Nie je k dispozícii
AF Frame Move Amt Standard Je možné resetovať
Face/Eye Prior. in AF On Je možné resetovať
Face/Eye Subject Human Je možné resetovať
Subject Sel. Setting Je možné resetovať
Right/Left Eye Select Auto Je možné resetovať
Face/Eye Frame Disp. Off Je možné resetovať
Face Memory Nie je k dispozícii
Regist. Faces Priority On Je možné resetovať
Focus Map Off Je možné resetovať
Auto Magnifier in MF On Nie je k dispozícii
Focus Magnifier Je možné resetovať
Focus Magnif. Time No Limit Nie je k dispozícii
Initial Focus Mag. x1.0 Nie je k dispozícii
AF in Focus Mag. On Nie je k dispozícii
Initial Focus Mag. x1.0 Nie je k dispozícii
Peaking Display Off Nie je k dispozícii
Peaking Level Mid Nie je k dispozícii
Peaking Color White Nie je k dispozícii

(Playback)

Ak chcete resetovať položky pre [Playback] na východiskové hodnoty, zvoľte [Initialize]. Tieto položky sa neresetujú na východiskové hodnoty, aj keď zvolíte [Camera Settings Reset].

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia
Select Playback Media
View Mode Date View
Enlarge Image
Enlarge Initial Mag. Standard. Mag.
Enlarge Initial Position Focused Position
Protect
Rating
Rating Set(Custom Key)
Delete
Delete pressing twice Off
Delete confirm. "Cancel" first
Crop
Rotate
Copy
Photo Capture
JPEG/HEIF Switch JPEG
Cont. Play for Interval
Play Speed for Interval 5
Slide Show (Repeat) Off
Slide Show (Interval) 3 Sec
Image Index 9 Images
Display as Group Off
Display Rotation Auto
Focus Frame Display Off
Disp Specified Time Img.
Image Jump Setting ( Front dial) One by one
Image Jump Setting ( Rear Dial L) One by one
Image Jump Setting ( Rear Dial R) One by one

(Network)

Ak chcete resetovať položky pre [Network] na východiskové hodnoty, zvoľte [Initialize] alebo [Reset Network Set.]. Tieto položky sa neresetujú na východiskové hodnoty, aj keď zvolíte [Camera Settings Reset].

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia
Smartphone Connection
PC Remote Function (PC Remote) Off
PC Remote Function (Pairing)
PC Remote Function (Wi-Fi Direct Info.)
Select on Cam & Send ( Send)
Select on Cam & Send (Size of Sending Image) 2M
Select on Cam & Send (RAW+J/H Send Target) JPEG & HEIF
Select on Cam & Send ( Sending Target) Proxy Only
Reset Transfer Status
Cnct. while Power OFF Off
Remote Shoot Setting (Still Img. Save Dest.) Dest.+Camera
Remote Shoot Setting (Save Image Size) 2M
Remote Shoot Setting (RAW+J Save Image) JPEG Only
Remote Shoot Setting (RAW+H Save Image) HEIF Only
Remote Shoot Setting (Save JPEG Size) Large Size
Remote Shoot Setting (Save HEIF Size) Large Size
FTP Transfer Func. (FTP Function) Off
FTP Transfer Func. (Server Setting) Server 1
FTP Transfer Func. (Save/Load FTP Settings)
FTP Transfer Func. ([Target Group] v rámci [FTP Transfer]) This Date
FTP Transfer Func. ([Still Images/Movies] v rámci [FTP Transfer]) All
FTP Transfer Func. ([Target Img (Rating)] v rámci [FTP Transfer])
FTP Transfer Func. ([Target Movie ()] v rámci [FTP Transfer]) All
FTP Transfer Func. ([Target Img (Protect)] v rámci [FTP Transfer]) All
FTP Transfer Func. ([Transfer Status] v rámci [FTP Transfer]) All
FTP Transfer Func. (Display FTP Error Info.)
FTP Transfer Func. (Display FTP Result)
Auto FTP Transfer Off
Auto FTP Target Still Image
FTP Transfer Func. (RAW+J/H Transfer Target) JPEG & HEIF
FTP Transfer Func. (Transfer JPEG Size) Large Size
FTP Transfer Func. (Transfer HEIF Size) Large Size
FTP Transfer Func. ( Transfer Target) Proxy Only
FTP Transfer Func. (FTP Power Save) Off
Network Streaming (Streaming) Off
Network Streaming (Stream Connect Error Display)
Network Streaming (Output Img. Quality Set) Standard / HD (1080p) / 60p/50p / ―
Network Streaming (Output Information Display)
Network Streaming (Movie Rec During Streaming) Disable
Network Streaming (Emphasized Output Display) On
Network Streaming (Root Certificate Error) Does Not Connect
Cloud Connection Off
Cloud Information
Wi-Fi Connect Off
WPS Push
Access Point Set.
Wi-Fi Frequency Band 2.4GHz
Display Wi-Fi Info.
SSID/PW Reset
Bluetooth Function Off
Pairing
Manage Paired Device
Bluetooth Rmt Ctrl Off
Disp Device Address
IP Address Setting Auto
Display Wired LAN Info.
USB-LAN Connection
USB-LAN Disconnection
Tethering Connection
Tethering Disconnection
Airplane Mode Off
Edit Device Name
Import Root Certificate
Access Authen. Settings (Access Authen.) On
Access Authen. Settings (User)
Access Authen. Settings (Password)
Access Authen. Settings (Generate Password)
Access Authen. Info
Security(IPsec) (IPsec) Off
Security(IPsec) (Dest. IP Address)
Security(IPsec) (Shared Key)
Reset Network Set.

(Setup)

Ak chcete resetovať položky pre [Setup] na východiskové hodnoty, zvoľte [Initialize]. Tieto položky sa neresetujú na východiskové hodnoty, aj keď zvolíte [Camera Settings Reset].

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia
Language
Area/Date/Time Setting (Area Setting)
Area/Date/Time Setting (Daylight Savings) Off
Area/Date/Time Setting (Date/Time)
Area/Date/Time Setting (Date Format)
Setting Reset
Save/Load Settings
Custom Key/Dial Set. ( Front dial) Av/Tv (Av in M mode)
Custom Key/Dial Set. ( Rear Dial L) Av/Tv (Tv in M mode)
Custom Key/Dial Set. ( Rear Dial R) Exposure Comp.
Custom Key/Dial Set. (Control Wheel) Not set
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 1) White Balance
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 2) Focus Area
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 3) Focus Mode
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 4) Touch Operation Select
Custom Key/Dial Set. (Multi-Slc Center Btn) Focus Standard
Custom Key/Dial Set. (Center Button) Not set
Custom Key/Dial Set. (Left Button) Drive Mode
Custom Key/Dial Set. (Right Button) ISO
Custom Key/Dial Set. (Down Button) Not set
Custom Key/Dial Set. (AEL Button) AEL hold
Custom Key/Dial Set. (AF-ON Button) AF On
Custom Key/Dial Set. (MOVIE Button) Movie Shooting
Custom Key/Dial Set. (Focus Hold Button) Focus Hold
Custom Key/Dial Set. ( Front dial) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. ( Rear Dial L) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. ( Rear Dial R) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Control Wheel) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 1) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 2) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 3) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Custom Button 4) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Multi-Slc Center Btn) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Center Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Left Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Right Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (Down Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (AEL Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (AF-ON Button) Follow Custom ()
Custom Key/Dial Set. (MOVIE Button) Movie Shooting
Custom Key/Dial Set. (Focus Hold Button) Follow Custom ()
Custom Key Setting (Custom Button 1) Follow Custom (/)
Custom Key Setting (Custom Button 2) Follow Custom (/)
Custom Key Setting (Custom Button 3) Protect
Custom Key Setting (MOVIE Button) Follow Custom (/)
Custom Key Setting (Fn/Button) Send
Fn Menu Settings
Different Set for Still/Mv
DISP (Screen Disp) Set (Monitor)
DISP (Screen Disp) Set (Finder)
REC w/ Shutter Off
Zoom Ring Rotate Left(W)/Right(T)
Custom Key/Dial Set.
Custom Key/Dial Set.
My Dial Settings
Av/Tv Rotate Normal
Function Ring(Lens) Power Focus
Lock Operation Parts Off
Touch Operation On
Touch Panel/Pad Touch Panel Only
Touch Pad Settings (Operation in Vertical Orientation ) On
Touch Pad Settings (Touch Position Mode) Absolute Position
Touch Pad Settings (Operation Area) Right 1/2
Touch Func. in Shooting Touch Tracking
Screen Reader (Screen Reader) Off
Screen Reader (Speed) Standard
Screen Reader (Volume) 7
Select Finder/Monitor Auto
Monitor Brightness Manual
Viewfinder Bright. Auto
Finder Color Temp. ±0
Display Quality Standard
Finder Frame Rate Standard
TC/UB Disp. Setting Counter
Gamma Display Assist Off
Gamma Disp. Assist Typ. Auto
Remain Shoot Display Not Displayed
Auto Review Off
Auto Monitor OFF Does not turn OFF
Power Save Start Time 1 Min
Power Save by Monitor Both Linked
Auto Power OFF Temp. Standard
Volume Settings 7
4ch Audio Monitoring CH1/CH2
Audio signals On
USB Connection Mode Sel. When Connect
USB LUN Setting Multi
USB Power Supply On
HDMI Resolution Auto
HDMI Output Settings (Rec. Media dur HDMI Output) On
HDMI Output Settings (Output Resolution) Auto
HDMI Output Settings (4K Output Set.(HDMI Only)) 60p 10bit/50p 10bit
HDMI Output Settings (Time Code Output) Off
HDMI Output Settings (REC Control) Off
HDMI Output Settings (4ch Audio Output) CH1/CH2
HDMI Info. Display On
CTRL FOR HDMI On
Video Light Mode Power Link
Anti-dust Function (Sensor Cleaning)
Anti-dust Function (Shutter When Pwr OFF) Off
Auto Pixel Mapping On
Pixel Mapping
Version
Display Serial Number
Certification Logo

(My Menu)

Ak chcete resetovať položky pre [My Menu] na východiskové hodnoty, zvoľte [Initialize] alebo [Delete All]. Tieto položky sa neresetujú na východiskové hodnoty, aj keď zvolíte [Camera Settings Reset].

Položky MENU  Hodnota východiskového nastavenia
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
Display From My Menu Off