Prehliadanie statických záberov

Umožňuje prehliadanie uložených záberov.

  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
  2. Záber zvoľte pomocou ovládacieho kolieska.
    • Zábery nasnímané pomocou nepretržitého snímania alebo intervalového snímania sa zobrazia ako jedna skupina. Ak chcete prehliadať zábery v skupine, stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

  • Výrobok vytvorí obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na ukladanie a zobrazovanie záberov. Záber, ktorý nie je zaregistrovaný v obrazovom databázovom súbore, sa nemusí zobraziť správne. Ak chcete zobraziť zábery nasnímané pomocou iných zariadení, zaregistrujte tieto zábery do obrazového databázového súboru pomocou MENU (Setup)[Recover Image DB].
  • Ak zobrazíte zábery bezprostredne po nepretržitom snímaní, na monitore sa môže zobraziť ikona, ktorá znamená, že sa zapisujú dáta/počet záberov, ktoré zostali na zápis. Počas zapisovania nie sú niektoré funkcie dostupné.
  • Záber môžete zväčšiť aj dvojnásobným klepnutím na monitor. Navyše, zväčšenú polohu na monitore môžete presúvať a posúvať. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On] .