Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou

Keď sa v rámci oblasti automatického zaostrovania nachádzajú body automatického zaostrovania s fázovou detekciou, výrobok použije kombinované automatické zaostrovanie automatického zaostrovania s fázovou detekciou a automatického zaostrovania na základe merania kontrastu.

Poznámka

  • Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou je dostupné len po pripojení vhodného objektívu. Ak použijete objektív, ktorý nepodporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou, nebude možné použiť [Automatic AF], [AF Tracking Sens.] ani [AF drive speed].
    Rovnako platí, že aj keď použijete predtým zakúpený vhodný objektív, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou nemusí fungovať, pokiaľ neaktualizujete objektív. Podrobnosti o kompatibilných objektívoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.