HDMI Settings: HDMI Info. Display

Voľba možnosti zobrazenia informácií o snímaní, keď sa tento výrobok a TV prijímač pripoja pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  1. MENU(Setup) → [HDMI Settings][HDMI Info. Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:

Informácie o snímaní sa budú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača.

Nasnímaný záber a informácie o snímaní sa zobrazia prostredníctvom TV prijímača, pričom sa na monitore fotoaparátu nebude nič zobrazovať.

Off:

Informácie o snímaní sa nebudú zobrazovať prostredníctvom TV prijímača.

Prostredníctvom TV prijímača sa zobrazí len nasnímaný záber, zatiaľ čo sa na monitore fotoaparátu budú zobrazovať nasnímaný záber a informácie o snímaní.

Poznámka

  • Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu s rozhraním HDMI, zatiaľ čo je [File Format] nastavené na [XAVC S 4K], dané nastavenie sa prepne na [Off].