Používanie ovládacieho kolieska

 • Môžete zvoliť položky nastavenia otočením alebo stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Vaša voľba sa určí, keď stlačíte stred ovládacieho kolieska.
 • Východiskové nastavenia pre hornú/spodnú/ľavú/pravú stranu a stred ovládacieho kolieska sú nasledovné.
  Horná strana: DISP (Nastavenie zobrazenia)
  Spodná strana: Exposure Comp./Image Index (/)
  Ľavá strana: Drive Mode (/)
  Pravá strana: ISO
  Stred: Focus Standard
  Požadované funkcie môžete tiež priradiť spodnej/ľavej/pravej strane a stredu ovládacieho kolieska.
 • Počas prehliadania môžete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.