File Format (statický záber)

Nastaví sa formát súborov pre statické zábery.

 1. MENU (Camera Settings1) → [File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

RAW:
Pri tomto formáte súborov sa digitálne spracovávanie nevykonáva. Tento formát zvoľte na spracovanie záberov v počítači na profesionálne účely.
RAW & JPEG:
Záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG sa vytvoria súčasne. Táto možnosť je vhodná vtedy, keď potrebujete dva obrazové súbory, JPEG na prezeranie a RAW na úpravu.
JPEG:
Záber sa zaznamená vo formáte JPEG.

Informácie o záberoch vo formáte RAW

 • Na otvorenie obrazového súboru vo formáte RAW zaznamenaného pomocou tohto fotoaparátu sa vyžaduje softvér Imaging Edge. Pomocou softvéru Imaging Edge je možné otvoriť obrazový súbor vo formáte RAW, potom ho skonvertovať do obľúbeného obrazového formátu, ako je JPEG alebo TIFF, alebo znova upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť alebo kontrast záberu.
 • Funkcie [Auto HDR] ani [Picture Effect] sa pri záberoch vo formáte RAW nedajú použiť.
 • Zábery vo formáte RAW nasnímané fotoaparátom sa zaznamenajú v komprimovanom formáte RAW.
 • Zábery vo formáte RAW nasnímané týmto fotoaparátom majú rozlíšenie 14 bitov na pixel. Rozlíšenie sa však obmedzí na 12 bitov v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Long Exposure NR]
  • [BULB]
  • [Cont. Shooting]
  • [Silent Shooting]

Poznámka

 • Ak neplánujete upravovať zábery v počítači, odporúčame snímanie vo formáte JPEG.
 • Značky registrácie DPOF (objednávka tlače) sa nedajú pridať pre zábery vo formáte RAW.