Picture Effect

Zvoľte požadovaný filter efektu na dosiahnutie pôsobivejších a umeleckejších záberov.

 1. MENU(Camera Settings1) → [Picture Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vypne sa funkcia [Picture Effect].
Toy Camera:
Vytvorí sa nevýrazný záber so zatienenými rohmi a zníženou ostrosťou.
Pop Color:
Vytvorí sa živý vzhľad zvýraznením farebných tónov.
Posterization:
Vytvorí sa abstraktný vzhľad s vysokým kontrastom silným zvýraznením základných farieb alebo čiernobieleho režimu.
Retro Photo:
Vytvorí sa vzhľad starej fotografie so sépiovými farebnými tónmi a vyblednutým kontrastom.
Soft High-key:
Vytvorí sa záber s naznačenou atmosférou: jasný, priehľadný, éterický, nežný, jemný.
Partial Color:
Vytvorí sa záber, na ktorom sa zachováva špecifická farba, ale ostatné farby sa prevedú na odtiene čiernej a bielej farby.
High Contrast Mono.:
Vytvorí sa vysokokontrastný záber v čiernobielom režime.
Rich-tone Mono.:
Vytvorí sa záber v čiernobielom režime s bohatou gradáciou a reprodukciou detailov.

Rada

 • Môžete vykonať podrobné nastavenia pre niektoré položky pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Poznámka

 • Ak používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie väčšej miery priblíženia zapríčiní menšiu účinnosť funkcie [Toy Camera].
 • Keď je zvolená možnosť [Partial Color], zábery si nemusia zachovať zvolenú farbu, a to v závislosti od snímaného objektu alebo podmienok snímania.
 • Nie je možné skontrolovať nasledujúce efekty v prostredí snímania, pretože výrobok spracúva záber po nasnímaní. Nie je možné ani nasnímať ďalší záber, pokiaľ sa spracúvanie nedokončí. Tieto efekty sa nedajú použiť pri videozáznamoch.
  • [Rich-tone Mono.]
 • V prípade [Rich-tone Mono.] sa uzávierka spustí trikrát pre jeden záber. Dávajte pozor na nasledovné:
  • Túto funkciu použite vtedy, keď je snímaný objekt nehybný a nebliká.
  • Nemeňte kompozíciu záberu počas snímania.

  Keď je kontrast scény nízky, alebo sa vyskytne značné chvenie fotoaparátu či rozmazanie snímaného objektu, nemusia sa dať získať dobré zábery s HDR. Ak výrobok zistí takúto situáciu, na nasnímanom zábere sa objaví s cieľom informovať vás o tejto situácii. Podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu, alebo znova opatrne nasnímajte záber tak, aby nedošlo k jeho rozmazaniu.

 • Táto funkcia nie je dostupná v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
  • [Scene Selection]
 • Keď sa [File Format] nastaví na [RAW] alebo [RAW & JPEG], táto funkcia nebude dostupná.