Dial / Wheel Lock

Môžete nastaviť možnosť uzamknutia ovládača a kolieska podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).

  1. MENU(Camera Settings2) → [Dial / Wheel Lock] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Lock:
Ovládací volič a ovládacie koliesko sa uzamknú.
Unlock:
Ovládací volič ani ovládacie koliesko sa neuzamknú, aj keď podržíte stlačené tlačidlo Fn (Funkcia).

Rada

  • Uzamknutie môžete uvoľniť opätovným podržaním stlačeného tlačidla Fn (Funkcia).

Poznámka

  • Keď sa [AF Area Registration] nastaví na [On], [Dial / Wheel Lock] sa pevne nastaví na [Unlock].