Av/Tv Rotate

Nastaví sa smer otáčania ovládacieho voliča alebo ovládacieho kolieska, keď sa mení hodnota clony alebo rýchlosť uzávierky.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Av/Tv Rotate] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Smer otáčania ovládacieho voliča ani ovládacieho kolieska sa nezmení.
Reverse:
Obráti sa smer otáčania ovládacieho voliča alebo ovládacieho kolieska.