Display Media Info.

Zobrazí sa dostupný záznamový čas videozáznamov pre vloženú pamäťovú kartu. Zobrazí sa aj počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať pri vloženej pamäťovej karte.

  1. MENU (Setup) → [Display Media Info.].