Voľba disku, ktorý sa má vytvoriť

Môžete vytvoriť disk, ktorý je možné prehrávať prostredníctvom iných zariadení, z videozáznamu nasnímaného týmto fotoaparátom.
To, ktoré zariadenia dokážu prehrať daný disk, závisí od typu disku. Zvoľte typ disku vhodný pre prehrávacie zariadenia, ktoré budete používať.
V závislosti od typu videozáznamu sa formát videozáznamu môže pri vytváraní disku skonvertovať.

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk Blu-ray)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenať na disk Blu-ray, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Disk Blu-ray umožňuje zaznamenať videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s dlhším trvaním než disky DVD.
Formáty videozáznamov s možnosťou zápisu: XAVC S, AVCHD
Prehrávače: Zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray (Sony Blu-ray prehrávače, PlayStation 4 atď.)

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk so záznamom vo formáte AVCHD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenať na DVD, ako sú disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Formáty videozáznamov s možnosťou zápisu: XAVC S, AVCHD
Prehrávače: Zariadenia na prehrávanie diskov vo formáte AVCHD (Sony Blu-ray prehrávače, PlayStation 4 atď.)
Takéto typy diskov sa nedajú prehrávať prostredníctvom bežných DVD prehrávačov.

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) skonvertované z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa dajú uložiť na DVD, ako sú napríklad disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Formáty videozáznamov s možnosťou zápisu: AVCHD
Prehrávače: Bežné zariadenia na prehrávanie diskov DVD (DVD prehrávače, počítače, ktoré dokážu prehrávať disky DVD atď.)

Rada

  • Pomocou softvéru PlayMemories Home môžete používať nasledujúce typy 12 cm diskov.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Bez možnosti opätovného zápisu
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: S možnosťou opätovného zápisu
    Dodatočný záznam nie je možný.
  • Vždy zabezpečte, aby sa vo vašom zariadení „PlayStation 4“ používala najnovšia verzia softvéru systému „PlayStation 4“.

Poznámka

  • Videozáznamy vo formáte 4K sa nedajú zaznamenať na disk s kvalitou obrazu 4K.