Vymazanie zaregistrovanej oblasti automatického zaostrovania AF (Del. Regist. AF Area)

Vymaže sa poloha rámčeka zaostrovania, ktorá bola zaregistrovaná pomocou [AF Area Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Del. Regist. AF Area].