Set File Name

Môžete určiť prvé tri znaky názvu súboru pre zábery, ktoré snímate.

  1. MENU (Setup) → [Set File Name].
  2. Voľbou poľa na zadanie názvu súboru zobrazte klávesnicu na obrazovke a potom zadajte tri znaky podľa vlastného výberu.

Poznámka

  • Zadávať je možné len veľké písmená, čísla a podčiarknutie. Podčiarknutie sa však nemôže použiť ako prvý znak.
  • Príslušné tri znaky názvu súboru, ktoré uvediete pomocou [Set File Name], sa použijú len pri záberoch nasnímaných po zmene tohto nastavenia.