Circ. of Focus Point

Nastavenie toho, či sa umožní preskočenie zaostrovacieho rámčeka z jedného konca na druhý, keď posuniete rámček zaostrovania s [Focus Area] nastavenou na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot]. Táto funkcia je užitočná, keď chcete rýchlo posunúť zaostrovací rámček z jedného konca na druhý.

  1. MENU(Camera Settings1)→[Circ. of Focus Point] → požadované nastavenie.

    Keď je zvolené [Circulate]:

Podrobnosti položky ponuky

Does Not Circulate :
Kurzor sa nehýbe, keď sa pokúsite posunúť zaostrovací rámček pozdĺž konca.
Circulate :
Kurzor preskočí na protiľahlý koniec, keď sa pokúsite posunúť zaostrovací rámček pozdĺž konca.