Dostupné záznamové časy

V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

Záznamové časy, keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K] a [XAVC S HD] sú záznamové časy pri snímaní s [Proxy Recording] nastaveným na [Off].

(h (hodina), min (minúta))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S 4K 24p 100M */– 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 24p 60M */– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 60p 25M /50p 25M 30 min 2 h 25 min 5 h 20 h 10 min
XAVC S HD 30p 50M /25p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 30p 16M /25p 16M 50 min 3 h 45 min 7 h 35 min 30 h 45 min
XAVC S HD 24p 50M */– 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
AVCHD 60i 24M(FX) /50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH) /50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.

 • Trvanie času dostupného pre snímanie videozáznamu sa mení v závislosti od formátu súboru/nastavení snímania pre videozáznamy, pamäťovej karty, teploty okolia, prostredia siete Wi-Fi, stavu fotoaparátu pred spustením snímania a stavu nabitia batérie.
  Maximálny čas nepretržitého snímania pre jednu reláciu snímania videozáznamu je približne 13 hodín (limit vyplývajúci z technických parametrov výrobku).

Poznámka

 • Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože tento fotoaparát je vybavený funkciou VBR (Variable Bit-Rate (premenlivá prenosová rýchlosť)), ktorá automaticky prispôsobuje kvalitu obrazu v závislosti od snímanej scény. Keď snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude kratší, pretože sa na záznam vyžaduje viac pamäte. Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného objektu alebo nastavení kvality/veľkosti obrazu.
 • Uvedené hodnoty predstavujú dostupné záznamové časy pri použití pamäťovej karty Sony.

Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania videozáznamu

 • Snímanie videozáznamu s vysokou kvalitou a nepretržité snímanie vysokou rýchlosťou vyžadujú veľké množstvo energie. A preto, ak budete pokračovať v snímaní, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to predovšetkým teplota obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne, pretože povrch fotoaparátu sa zohrial na vysokú teplotu, alebo vysoká teplota ovplyvňuje kvalitu záberov či vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
 • Trvanie času dostupného pre nepretržité snímanie videozáznamov, keď fotoaparát sníma s východiskovými nastaveniami po vypnutí napájania na chvíľu, je nasledovné. Tieto hodnoty uvádzajú nepretržitý čas, odkedy začne fotoaparát snímať až do jeho zastavenia snímania.


  Teplota okolia: 20 °C

  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (HD): Približne 30 minút
  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (4K): Približne 30 minút


  Teplota okolia: 30 °C

  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (HD): Približne 30 minút
  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (4K): Približne 30 minút


  Teplota okolia: 40 °C

  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (HD): Približne 30 minút
  • Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (4K): Približne 30 minút

  [Auto Power OFF Temp.]: [Standard]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, keď fotoaparát nie je pripojený prostredníctvom Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, keď fotoaparát nie je pripojený prostredníctvom Wi-Fi)

 • Dĺžka času dostupného pri snímaní videozáznamov sa mení podľa teploty, formátu súboru/nastavenia snímania pre videozáznamy, prostredia siete Wi-Fi alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak často meníte kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši a dostupný záznamový čas sa skráti.
 • Ak sa zobrazí ikona , znamená to, že teplota fotoaparátu sa zvýšila.
 • Ak fotoaparát preruší snímanie videozáznamu kvôli vysokej teplote, nechajte ho na určitý čas s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po úplnom poklese teploty vnútri fotoaparátu.
 • Ak budete dodržiavať nasledujúce body, budete môcť snímať videozáznamy dlhší čas.
  • Chráňte fotoaparát pred priamym slnečným svetlom.
  • Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
 • Keď sa [File Format] nastaví na [AVCHD], veľkosť súborov videozáznamov sa obmedzí približne na 2 GB. Ak veľkosť súboru videozáznamu dosiahne približne 2 GB počas snímania, automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu.