Focus Hold

Uzamkne sa zaostrenie počas stlačenia tlačidla, ktorému bola priradená funkcia podržania zaostrenia.

  1. MENU (Camera Settings2)→[Custom Key] alebo [Custom Key] →priraďte funkciu [Focus Hold] tlačidlu podľa vášho výberu.
  2. Zaostrite a stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Focus Hold].
  3. Stlačte tlačidlo spúšte, kým držíte dané tlačidlo stlačené.